Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO - Infiltratieoplossing

Infiltratie in de tuin

Tips voor het afkoppelen van regenwater

Extreme regenbuien en lange periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom willen we tuinen klimaatbestendig maken. Door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo zijn er mogelijkheden om het regenwater op te vangen en te gebruiken voor de tuin. Er zijn al veel gemeenten die het afkoppelen van regenwater stimuleren met klimaatsubsidies. Klik hier voor onze 12 tips om je tuin klimaatbestendig te maken. En wie weet kom je in aanmerking voor klimaatsubsidie/afkoppelsubsidie.

Klimaatverandering vraagt om infiltratiesystemen

Het klimaat verandert en de effecten van klimaatverandering zijn overal waarneembaar. Er vallen hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade veroorzaken. Daarnaast hebben we ook te maken met perioden van hitte en droogte. In dorpen en steden zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar, het zogeten Urban Heat Island effect. Op warme dagen is daar enkele graden warmer dan in het landelijk gebied.

Met infiltratiesystemen heb je de klimaatbestendige oplossing! Infiltratiesystemen worden ingebouwd in de grond en vormen daar een ruimte waarin grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Het water wordt langzaam weer afgegeven aan de omgeving. Gevolg: minder wateroverlast, minder waterplassen bovengronds en een gezonde waterbalans en bodemstructuur het hele jaar door!

Onze infiltratiesystemen zijn: