Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website. Hieronder willen wij u informeren over de behandeling van uw gegevens conform Art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking is de in het impressum genoemde instantie.

ACO B.V.

Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Postbus 217
7000 AE Doetinchem
info@aco.nl

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, evalueert onze webserver tijdelijk de zogenaamde gebruiksgegevens voor statistische doeleinden als een protocol om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Dit gegevensrecord bestaat uit

  • de naam en het adres van de opgevraagde inhoud,
  • de datum en het tijdstip van de opvraging,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
  • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem,
  • de Referral-Link, die aangeeft vanaf welke pagina u de onze heeft bereikt,
  • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zodanig is ingekort dat een persoonlijke referentie niet meer kan worden vastgesteld.

De genoemde protocolgegevens worden alleen geanonimiseerd geëvalueerd.

Opslag van het IP-adres voor veiligheidsdoeleinden

Daarnaast slaan we het volledige IP-adres dat door uw webbrowser wordt verzonden op voor een periode van zeven dagen met als doel het detecteren, beperken en elimineren van aanvallen op onze webpagina's. Na het verstrijken van deze periode verwijderen of anonimiseren wij het IP-adres. Wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang nemen wij technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken een versleutelingsmethode op onze webpagina's. Uw gegevens worden via het internet met behulp van TLS-versleuteling van uw computer naar onze server en vice versa overgebracht. U kunt dit meestal herkennen aan het feit dat het slot-symbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.

Vereiste cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze websites, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze websites.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en uitgelezen op uw eindapparaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen.

Wij gebruiken deze vereiste cookies niet voor analyse-, tracking- of reclamedoeleinden.

Sommige van deze cookies bevatten alleen informatie over bepaalde instellingen en kunnen niet worden gekoppeld aan een persoon. Ze kunnen ook noodzakelijk zijn om de gebruikersnavigatie, veiligheid en de uitvoering van de site mogelijk te maken.

Wij gebruiken deze cookies op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt cookies bovendien te allen tijde verwijderen met de juiste browserinstellingen en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze webpagina's dan mogelijk niet kunnen worden weergegeven en dat sommige functies om technische redenen niet meer beschikbaar zijn.

Bezoekersmeting

We gebruiken webanalyse-tools om onze webpagina's vorm te geven volgens uw behoeften. Deze creëren gebruikersprofielen op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons uitgelezen. Daarnaast is het mogelijk dat wij herkenningskenmerken voor uw browser of eindapparaat oproepen (bijv. een zogenaamde browser-fingerprint of uw onverkorte IP-adres). Op deze manier zijn we in staat om terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen.

Daarnaast gebruiken we de volgende functies in het kader van de bezoekersmeting:

  • Wij verrijken de pseudonieme gegevens met aanvullende gegevens die door derde aanbiedende partijen worden verstrekt. Op deze manier kunnen we de demografische kenmerken van onze bezoekers vastleggen, zoals verklaringen over leeftijd, geslacht en woonplaats.
  • We gebruiken een herkenningsmethode die ons in staat stelt om de muisaanwijzerbeweging van onze bezoekers vast te leggen en achteraf te evalueren.
  • We creëren verkennende klikpaden en analyseren browsegedrag op basis van contextuele gegevens, inclusief het gebruiksgeschiedenis op andere sites waar ook cookies zijn ingeschakeld.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG of § 15 lid 3 zin 1 TMG, voor zover u via onze banners uw toestemming heeft gegeven.

Welke derde aanbiedende partijen gebruiken we in dit kader?

Hieronder noemen we de derde aanbiedende partijen met wie we samenwerken in verband met de bezoekersmeting. Indien de gegevens in dit kader buiten de EU of EER worden verwerkt, houdt er dan rekening mee dat het risico bestaat dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

AanbiederMaximale opslagduurAdequaat niveau van gegevensbeschermingHerroeping van de toestemming
Google Ireland Limited Verwerking binnen de EU/EERAls u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.
Google LLC (USA) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.

Trackingtechnologieën van derde aanbiedende partijen voor reclamedoeleinden

We gebruiken cross-device tracking-technologieën om ons in staat te stellen gerichte reclame op andere websites weer te geven op basis van uw bezoek aan onze websites en om ons te helpen bepalen hoe effectief onze reclame-inspanningen zijn geweest.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG of § 15 lid 3 zin 1 TMG, voor zover u via onze banner uw toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hoe werkt tracking?

Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat de hieronder vermelde derde aanbiedende partijen herkenningskenmerken voor uw browser of eindapparaat oproepen (bijv. een zgn. browser-fingerprint), uw IP-adres evalueren, herkenningskenmerken op uw eindapparaat opslaan of uitlezen (bijv. cookies) of toegang krijgen tot individuele tracking-pixels.

De afzonderlijke kenmerken kunnen door de derde aanbiedende partijen worden gebruikt om uw eindapparaat op andere internetsites te herkennen. Wij kunnen bij de betreffende derde aanbiedende partijen opdracht geven tot het plaatsen van advertenties die zich richten op de bij ons bezochte pagina's.

Wat betekent cross-device tracking?

Als u zich met uw eigen gebruikersgegevens bij de derde aanbiedende partijen aanmeldt, kunnen de betreffende herkenningskenmerken van de verschillende browsers en apparaten aan elkaar worden gekoppeld. Als de externe leverancier bijv. een eigen kenmerk heeft gecreëerd voor elk van de laptops, desktop-pc's, smartphones en tablets die u gebruikt, kunnen deze individuele kenmerken aan elkaar worden toegewezen wanneer u een dienst van een derde aanbiedende partij gebruikt met uw aanmeldingsgegevens. Op deze manier kan de derde aanbiedende partij onze reclamecampagnes ook gericht sturen naar verschillende eindapparaten.

Welke derde aanbiedende partijen gebruiken we in dit kader?

Hieronder noemen we de derde aanbiedende partijen met wie we voor reclamedoeleinden samenwerken. Indien de gegevens in dit kader buiten de EU of EER worden verwerkt, houdt er dan rekening mee dat het risico bestaat dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

AanbiederMaximale opslagduurAdequaat niveau van gegevensbeschermingHerroeping van de toestemming
Google LLC (USA) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.
Meta (Facebook) Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming
gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op
grond van het adequaatheidsbesluit (EU-VS Data Privacy Framework).
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.
LinkedIn Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van
gegevensbescherming gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op
grond van het adequaatheidsbesluit (EU-VS Data Privacy Framework).
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.

Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Voor het gebruik van ons contactformulier, hebben we eerst de gegevens nodig van de velden als verplicht zijn gemarkeerd.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG om uw aanvraag te beantwoorden.

Daarnaast kunt u zelf bepalen of u ons meer informatie wilt geven. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet verplicht voor de contactopname. Wij verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden. Wij verwijderen uw gegevens zolang deze niet meer nodig zijn en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om ze te bewaren.

Voor zover de via het contactformulier verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Bovendien kunt u uw toestemming voor de verwerking van de vrijwillige informatie te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op via het e-mailadres dat in het impressum staat vermeld.

Social plug-ins

Wij maken het gebruik van social plug-ins voor u mogelijk. Om redenen van gegevensbescherming integreren we echter alleen de social plug-ins die we gebruiken in een gedeactiveerde vorm. Als u onze websites oproept, worden daarom geen gegevens aan social-media-diensten overgedragen.

U heeft echter de mogelijkheid om de op onze websites geïntegreerde social plug-ins te activeren en te gebruiken. Wij gebruiken hiervoor een oplossing, die met zich meebrengt dat in een eerste stap alle gegevens en functies die nodig zijn om de social plug-in weer te geven, door onze webserver worden verstrekt. Pas wanneer u besluit de betreffende social plug-in te activeren en op de betreffende miniatuurafbeelding of het betreffende pictogram klikt, maakt uw browser in een tweede stap een verbinding met de servers van de exploitant van de betreffende sociale-mediadienst.

Als u een plug-in activeert, ontvangt de social mediadienst met name uw IP-adres en onder andere informatie over uw bezoek aan onze websites. Dit gebeurt ongeacht of u een account heeft bij de betreffende social mediadienst. Als u bent ingelogd, kunnen de gegevens direct worden toegewezen aan uw social media-profiel.

In het algemeen hebben we geen invloed op de kwestie óf en in welke mate de betreffende sociale-mediadienst na activering persoonsgegevens verwerkt. Het is echter waarschijnlijk dat de sociale-mediadienst op basis van uw gegevens gebruiksprofielen maakt en deze gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Bovendien worden uw gegevens gebruikt om andere gebruikers van de social mediadienst te informeren over uw activiteiten op onze websites.

De inbedding vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG of § 15 lid 3 zin 1 TMG, mits u uw toestemming heeft gegeven via een klik op de miniatuurafbeelding . Houd er rekening mee dat het embedden van veel sociale plug-ins betekent dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een onveilig derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

Als u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door de geactiveerde social plug-ins, kunt u toekomstige verwerking voorkomen door niet meer te klikken op de miniatuurafbeelding of het pictogram van de betreffende social plug-in.

AanbiederMaximale opslagduur Adequaat niveau van gegevensbescherming Herroeping van de toestemming

Meta (Facebook
/ Instagram)

Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming
gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op
grond van het adequaatheidsbesluit (EU-VS Data Privacy Framework).
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.
LinkedIn Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming
gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op
grond van het adequaatheidsbesluit (EU-VS Data Privacy Framework).
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.
Twitter (USA) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Als u uw toestemming wilt herroepen,
klik dan hier en maak de juiste instelling via onze banner.

Embedded video's

Op onze websites embedden we video's die niet op onze servers zijn opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het oproepen van onze webpagina's met embedded video's niet automatisch leidt tot het alsnog laden van content van derde aanbiedende partijen, tonen we in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen voorbeeldbeelden van de video's. Hierdoor verkrijgt de derde aanbiedende partij geen informatie.

Pas na een klik op de miniatuurafbeelding wordt de inhoud van de derde aanbiedende partij alsnog geladen. Hierdoor wordt de derde aanbiedende partij geïnformeerd over het feit dat u onze site heeft opgeroepen en verkrijgt in dit kader de technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. Bovendien is de derde aanbiedende partij dan in staat om trackingtechnologieën te implementeren. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbiedende partij. Door op de miniatuurafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om de inhoud van de derde aanbiedende partij alsnog te laden.

De inbedding vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG of § 15 lid 3 zin 1 TMG, mits u uw toestemming heeft gegeven via een klik op de miniatuurafbeelding. Houd er rekening mee dat het embedden van veel sociale plug-ins betekent dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een onveilig derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

AanbiederAdequaat niveau van gegevensbeschermingHerroeping van de toestemming
YouTube / Google (USA)Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Als u op een miniatuurafbeelding heeft geklikt,
wordt de inhoud van de derde aanbiedende partij alsnog onmiddellijk geladen.
Als u het alsnog laden op andere pagina's niet wenst,
klik dan niet meer op de miniatuurafbeeldingen.

Aanmelding nieuwsbrief en nieuwsbriefverzending

U kunt een nieuwsbrief bestellen op onze website. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens (ten minste uw e-mailadres) nodig hebben voor de aanmelding op de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG. Na een succesvolle bestelling op onze website ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres (zgn. double opt-in). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een ongecompliceerde mogelijkheid voor de herroeping krijgt u bijv. via de link in elke nieuwsbrief voor de uitschrijving.

In het kader van de nieuwsbriefaanmelding slaan wij naast de reeds genoemde gegevens nog andere gegevens op, indien dit nodig is om te kunnen aantonen dat u onze nieuwsbrief heeft besteld. Dit kan inhouden dat het volledige IP-adres ten tijde van de bestelling of de bevestiging van de nieuwsbrief wordt opgeslagen, evenals een kopie van de door ons verzonden bevestigingsmail. De bijbehorende gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG en wordt uitgevoerd in het belang om over de rechtmatigheid van de verzending van de nieuwsbrief rekenschap af te kunnen leggen.

Kaartdiensten

Op onze websites embedden we kaartdiensten die niet op onze servers zijn opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het oproepen van onze webpagina's met embedded kaartdiensten niet automatisch leidt tot het alsnog laden van content van derden, tonen we in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen miniatuurafbeeldingen van de kaarten. Hierdoor verkrijgt de derde aanbiedende partij geen informatie.

Pas na een klik op de miniatuurafbeelding wordt de inhoud van de derde aanbiedende partij alsnog geladen. Hierdoor wordt de derde aanbiedende partij geïnformeerd over het feit dat u onze site heeft opgeroepen en verkrijgt in dit kader de technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbiedende partij. Door op de miniatuurafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om de inhoud van de derde aanbiedende partij alsnog te laden.

De inbedding vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG of § 15 lid 3 zin 1 TMG, voor zover u vooraf uw toestemming heeft gegeven door op de miniatuurafbeelding te klikken.

Houd er rekening mee dat de inbedding van sommige kaartdiensten betekent dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een onveilig derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

AanbiederMaximale opslagduurAdequaat niveau van gegevensbeschermingHerroeping van de toestemming
Google Voor doorgifte naar de VS is een adequaat niveau van gegevensbescherming
gewaarborgd dankzij de certificering van de aanbieder op
grond van het adequaatheidsbesluit (EU-VS Data Privacy Framework).
Als u op een miniatuurafbeelding heeft geklikt,
wordt de inhoud van de derde aanbiedende partij
alsnog onmiddellijk geladen. Als u het alsnog laden op andere
pagina's niet wenst, klik dan niet meer op de miniatuurafbeeldingen.
OpenStreetMap Verwerking alleen binnen EU/EER.Als u op een miniatuurafbeelding heeft geklikt,
wordt de inhoud van de derde aanbiedende partij
alsnog onmiddellijk geladen. Als u het alsnog laden op andere
pagina's niet wenst, klik dan niet meer op de miniatuurafbeeldingen.

Integratie van andere technische inhoud en functies van derden

Wij maken gebruik van de technische functies en de inhoud van de hieronder vermelde derde aanbiedende partijen om onze websites weer te geven.

Een oproep van onze pagina's leidt tot het alsnog laden van de inhoud van de derde aanbiedende partij, die deze functies en inhoud ter beschikking stelt. Hierdoor wordt de derde aanbiedende partij geïnformeerd over het feit dat u onze site heeft opgeroepen en verkrijgt in dit kader de technisch noodzakelijke gebruiksgegevens.

Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbiedende partij.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG, voor zover u vooraf uw toestemming heeft gegeven via onze banneroplossing.

Houd er rekening mee dat het gebruik van inhoud en functies van derden ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU of EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarover wordt geïnformeerd of het recht heeft om in beroep te gaan. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen en u geeft uw toestemming, dan is de doorgifte naar een onveilig derde land gebaseerd op Art. 49 lid 1 punt a AVG.

AanbiederTechnische functie of inhoudevt. maximale opslagduurDoorgifte naar derde landen volgens de informatie van de aanbieder
en waarborging van een adequaat niveau van gegevensbescherming
Herroeping van de toestemming
Google LLC (USA)JQuery (JavaScript-bibliotheek) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Indien u niet langer akkoord gaat met de verwerking,
verzoeken wij u onze site niet meer te gebruiken.
Google LLC (USA)Google Fonts Geen adequaat niveau van gegevensbescherming.
De doorgifte gebeurt op grond van Art. 49 lid 1 punt a AVG.
Indien u niet langer akkoord gaat met de verwerking,
verzoeken wij u onze site niet meer te gebruiken.

Opslagduur

Indien wij u niet reeds in bijzonderheden hebben geïnformeerd over de bewaartermijn, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor de genoemde verwerkingsdoeleinden en geen wettelijke bewaarverplichtingen de verwijdering ervan in de weg staan.

Verdere taakverwerkers

In het kader van de taakverwerking conform Art. 28 AVG geven wij uw gegevens door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze websites en de daarmee samenhangende processen. Dit zijn bijv. hosting-serviceproviders. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden door instructies en overeenkomstig contractueel aan ons verplicht.

Hieronder noemen we de taakverwerkers met wie we samenwerken, voor zover we dat nog niet hebben gedaan in de bovenstaande tekst van de privacyverklaring. Indien gegevens in dit kader buiten de EU of de EER worden doorgegeven, zullen wij informatie verstrekken overeenkomstig het passende niveau van gegevensbescherming.

TaakverwerkerDoelAdequaat niveau van gegevensbescherming
Voorbeeldaanbieder (Duitsland)Webhosting en supportVerwerking alleen binnen de EU/EER

Uw rechten als betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als betrokkene bepaalde rechten:

Recht van inzage van de betrokken (Art. 15 AVG)

U heeft het recht om een bevestiging te verlangen van het feit of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft u het recht op informatie over deze persoonsgegevens en om de in Art. 15 AVG in detail genoemde informatie te ontvangen.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)

U heeft het recht om onverwijld correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien nodig, om aanvulling van onvolledige gegevens te eisen.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG)

U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de redenen genoemd in Art. 17 AVG van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te vragen als aan een van de voorwaarden in Art. 18 AVG is voldaan, bijv. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door de verantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die in Art. 20 AVG in detail worden opgesomd, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de doorgifte van dergelijke gegevens aan een derde partij te verzoeken.

Recht van herroeping (Art. 7 AVG)

Indien de verwerking van gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, in overeenstemming met Art. 7 lid 3 AVG. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen werking heeft voor de toekomst. De intrekking geldt niet voor verwerkingen die reeds daarvoor zijn gebeurd.

Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)

Indien gegevens worden verzameld op basis van Art. 6, lid 1, zin 1 punt f AVG (gegevensverwerking ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) of op basis van Art. 6, lid 1, zin 1 punt e AVG (gegevensverwerking ter vrijwaring van openbare belangen of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG)

Op grond van Art. 77 AVG heeft u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Met name kan het recht van beroep worden ingesteld bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermoedelijke inbreuk.

Indiening van uw rechten

Tenzij hierboven anders is beschreven, kunt u contact opnemen met het in het impressum genoemde kantoor om uw rechten te doen gelden.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe gegevensbeschermingsfunctionaris geeft u graag informatie over gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, geef dan ook de verantwoordelijke instantie aan die in het impressum genoemd wordt.